Wie zijn wij

Informatie

Voor algemene informatie over DGV kan je terecht bij info@dgv-turnen.nl


Ledenadministratie

Voor informatie over het lidmaatschap kan je terecht bij de ledenadministratie via: ledenadministratie@dgv-turnen.nl.
De ledenadministratie kan je ook informeren bij welk lesuur een nieuw lid het beste terecht kan.


Andere belangrijke mailadressen

Voorzitter
e-mail: voorzitter@dgv-turnen.nl

Secretaris
e-mail: secretariaat@dgv-turnen.nl

Penningmeester
e-mail: penningmeester@dgv-turnen.nl

Sportzaken
e-mail: sportzaken@dgv-turnen.nl