Wie zijn wij

Informatie

Voor algemene informatie over DGV kunt u terecht bij info@dgv-turnen.nl

Ledenadministratie

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie via: ledenadministratie@dgv-turnen.nl.
De ledenadministratie kan u ook informeren bij welk lesuur een nieuw lid het beste terecht kan.

Bestuur

Voor contact met het bestuur kunt u zich wenden tot:

Voorzitter
PR & Communicatie
Annette Schouten
Email: voorzitter@dgv-turnen.nl

Secretaris
Email: secretariaat@dgv-turnen.nl

Penningmeester
Email: penningmeester@dgv-turnen.nl

Algemeen bestuurslid
Sportzaken
Jan Dolsma
Email: sportzaken@dgv-turnen.nl